Nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao là nền nông nghiệp được ứng dụng những công nghệ mới vào trong sản xuất, các công nghệ đó bao gồm tự động hóa, cơ giới hóa các khâu của sản xuất nông nghiệp, CNTT, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học, các giống vật nuôi, cây trồng mới có năng suất và chất lượng cao, phát triển bền vững trên cơ sở canh tác hữu cơ (Theo Vụ Khoa học Công nghệ – Bộ Nông nghiệp và PTNT).


Khái niệm nông nghiệp công nghệ cao được sử dụng rộng rãi là nền nông nghiệp được ứng dụng các công nghệ trên nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người, đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

– Tạo ra các loại vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng trong nông nghiệp;

– Chọn tạo, nhân giống cây trồng, giống vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao;

– Trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả cao;

– Phòng, trừ dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi;

– Bảo quản, chế biến nông sản;

– Phát triển dịch vụ công nghệ cao phục vụ nông nghiệp.

– Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng CNC;

Công ty TNHH MTV Đào Phú Gia là doanh nghiệp ứng dụng khoa học nông nghiệp công nghệ cao để chọn tạo, sản xuất kinh doanh cây giống và sản phẩm nông nghiệp. Công ty không ngừng cung cấp ra thị trường những sản phẩm giống cây trồng năng suất, chất lượng cao, chuyển giao các dịch vụ khoa học kỹ thuật đem lại sự hài lòng cho khách hàng trên mọi miền của đất nước và có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam và cho xã hội.

< Trở lại