CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

ĐÀO PHÚ GIA

CÔNG TY TNHH MTV ĐÀO PHÚ GIA là một công ty hoạt động đa ngành nghề, trong đó, lĩnh vực chính là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, CÔNG TY TNHH MTV ĐÀO PHÚ GIA còn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dược liệu và vận tải hàng hoá, hành khách. CÔNG TY TNHH MTV ĐÀO PHÚ GIA tự hào là một trong những thương hiệu xuất hiện sớm nhất trên thị trường  nông nghiệp sử dụng công nghệ cao tại Việt Nam.

Đào Phú Gia
  • Nền nông nghiệp công nghệ cao gắn với chất lượng cuộc sống tốt đẹp cho con người.